Advokat Gunilla Johansson

 

 

Sekreterare Jessica Berggren Turban

 

 

Besöksadress (huvudkontor):
Engelbrektsgatan 10, Varberg

Besöksadress (mottagningskontor):
Solrosvägen 9, Fjällbacka

Postadress:
Box 124, 432 23 Varberg

Tel: +46-340-67 55 90
Fax: +46-340-67 95 25

 

info@advokaternajohansson.se